Vurdering/Udleje

Vi tilbyder ………..Prøv os.

Vi har erfaring med alle former for investerings- og erhvervsejendomme.Vi tilbyder derfor vores ekspertise i forbindelse med salg eller udlejning heraf. Vi kan også bidrage såfremt du er i markedet og ønsker at foretage en investering i fast ejendom.Er du ejer af en erhvervsejendom hvor du ønsker at frigøre din kapital kan vi være behjælpelig med salg til investor og udarbejdelse af kontraktmæssigt grundlag for din fortsatte virksomheds drift fra den faste ejendom.

Vi udfører tillige egentlige vurderinger i forbindelse med overvejelser om salg, intern overdragelse, generationsskifte eller vurdering til brug for værdiansættelsen i årsregnskabet.

Vi kan bl.a. udføre bistand i forbindelse med:

Vurdering og salg af ejendomme og grunde
Søgning og fremskaffelse af  investeringsejendomme og domicilejendomme
Lejevurderinger såvel for udlejere som for lejere
Køb og salg af virksomheder, herunder fastsættelse af afståelse og goodwill
Udlejning af lokaler direkte eller som fremleje
Hjælp i forhandlinger i forbindelse med myndighedsbehandlinger
Vurdering af eksisterende belåning og forslag til eventuelle låneomlægninger
Vurderingsforretninger til brug for værdiansættelse af den faste ejendom
Gennemførsel af sale and leaseback konstruktioner
Rådgivning af køber/investor, herunder forhandlingspart med sælgers mæglere og rådgivere
Bistand ved udvikling af projekter

Vi er købmænd, fleksible og åbne overfor alle opgaver.

Skal du sælge er vi certificeret samarbejdspartner med Danske Ejendomsmedier A/S, http://danskeejendomsmedier.dk

Kontakt os om et emne og lad os finde ud af om et tillidsfuldt samarbejde kan etableres. Den første kontakt for en dialog om opgaven er uforpligtende og gratis.